Menu

Menu

NyhederKalenderByerOm UdviklingsrådetDagsordenKorrespondanceBudgetGeneralforsamlingVedtægterLinks
Foto:

Generalforsamling

Læs beretningerne om vores aktiviteter

Historien om vores virke er samlet i beretningerne, der er lavet til genralforsamlingerne. Her kan du læse om de aktiviteter og resultater vi har nået gennem årene med udviklingsrådet. 

Generalforsamling i Skovlund Ansager Udviklingsråd 11-3-2014.

Alle der bor i postnummer 6823 er velkomne.

 Formand Karin Nielsen bød velkommen og gav ordet til Borgmester Erik Buhl Nielsen.

Hans indlæg handlede blandt andet om: Det er svært at omsætte huse i vores område, selv folk med nogenlunde orden i økonomien får nej.  Erik Buhl mente at pantebreve igen kan blive løsningen.

Han mente at overbygningen i Ansager evt. kan skabe en musik linje af høj kvalitet for at trække ekstra elever til skolen. I 2016 kommer en strukturdebat om overbygningsskoler.

I marts går Bjarne Fly fra driften i Sig og Erik Buhl rundt og ser på asfalt i Skovlund.

Om turisme nævnte han at Jammerbugt, Ringkøbing Skjern og Varde kommune er gået i samarbejde om reklameindslag for flere turister. Varde har også indledt samarbejde med Billund.

Priserne for leje af sommerhus er dog ca. 20% for høje for tyske familier.

Der er 3,3mill. Overnatninger ved Vestkysten Et nyt flygtningemuseum og en Tirpitz bunker kan give flere og samtidig give mulighed for endags turister fra Billund. Disse vil være oplagte for Skovlund Ansager.

Samtidig vil cykelturister på tværs af landet være interessante.

Erk Buhl omtalte regeringens vandplaner som kan ende i forsumpning af 30% af kommunens landbrug.

Kommunen vil holde udsalgskampagne af byggegrunde, dog med krav om at der skal bygges inden for et år.

Busplaner og Flexbusser vil få bedre omtale.

Kommunen har indledt et tættere samarbejde med Esbjerg om arbejdspladser, og tiltrækning af akdemikere.

Varde kasserne vil få tilført 200 til 300 nye arbejdspladser. En del af disse skulle gerne flytte til steder i Varde kommune.  (Udviklingsrådet bevilliger annonce kroner til reklame for Skovlund Ansager i Ugeavisen Varde som i en uge udkommer i Sønderborg.)

Borgmesteren mener de enkelte områder i kommunen bør fokusere på det de er gode til.

Region Syd Danmark undersøgelse: Hvad får folk til at flytte sig. Deres netværk, arbejde, ægtefællejob, mere livsværdi.

Spørgsmål: Gangsti til stemmeværket fra Vejlevej. Cykelstier og deres farbarhed. Kommentarer cykelstier til børn frem for turister. Arkiver bør udstille på plejehjem især billeder.

Beretning fra Karin Nielsen:

Der er brugt penge til stier i Ansager 3 ture er færdige.  De borger inddragende aktiviteter er i Vision Ansager.

Der er brugt til 20.000 til stier I Ansager. Der brugt 16.000 til hjertestarter hvor de borgerinddragende aktiviteter er 2 kurser i brug af hjertestarter i Skovlund, for ca. 40 personer med læge Bent Nielsen som instruktør.

Formanden foreslog selv at bruge nye midler til aktivitetsredskaber ved hallen.

Den 27. kommer Hanne Jacobsen fra team Teknik og taler om fælles ansøgningsside på Varde kommunes hjemmeside. For aktiviteter der skal have kommune, politi og brandmyndigheds godkendelser.

Der er samme aften generalforsamling i Skovlund Kulturhus.

Forslag om referater til Ansager.Info

Da Formanden ændrede generalforsamlingen til et Årsmøde. Blev der ikke valgt ny revisor i stedet for Britta Buhl.  Max Kruse blev udpeget til nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Gyda Zimmermann, der ønskede at gå af.

 

 

Generalforsamling 2015

Formandens beretning kan læses i Ansager Info.

Nyt medlem er Miriam Heide Skovlund.

Magnus Dahlman kom med et godt oplæg for videre dialog mellem Skovlund og Ansager. Blandt andet mente han vi bør se på hvad der samler i stedet for at vi skal have det samme. Ting der samler er SA hallen, Idrætssamarbejde, Jagtforeningen, Plejehjemmet, Skovlund Ansager Venstre, Grundtvisk foredragsforening, Globetrotterne. Fabrikkerne er med ansatte fra begge byer.

Vi mangler Skovlund Ansager erhvervsudvikling. At få Mariefestivallen udbredt også til Skovlund.

Generalforsamling Skovlund Ansager udviklingsråd.

Torsdag den 31.03.2016 kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus.

1 Valg af dirigent: Valgt blev Kristian Støjberg

  1. Formandens beretning. Karin Nielsen berettede om de forskellige ting udviklingsrådet havde medvirket i og støttet. Udviklingsrådet havde selv arrangeret Åens dag ved stemmeværkspladsen. Det blev en succes som bliver gentaget i 2016. I Ansager har der været holdt førstehjælpskursus i Ansager hallen. Der har været besøg på Ansager plejehjem af Sophie Løhde. Skovlund Ansager har meldt sig til at være demens venlig område. Der arbejdes på at lave film om udviklingsrådet.

 Magnus Dahlman fortalte at restbeløbet på 164100 til stemmeværkspladsen vil blive betalt af Varde kommune. De øvrige sponsorer er Friluftsrådet og SE og LAG.

I forbindelse med Ruban blev der foreslået om man kan finde løn til en webmaster.

I forbindelse med filmen om udviklingsrådet blev der foreslået at man arbejder på at lave en ny film om området.

Ove Nørager cykelruter er ikke med I Varde kommunes ruter over cykelmuligheder.

Der blev talt om trampesti fra Skovlund/ Vejlevej til stemmeværkspladsen

3.Aflæggelse af regnskab: Finn Grundahl fortalte at vi stadig har penge på kontoen. Der er i 2015 bevilliget penge til Ansager byudvikling og Skovlund vision og indvielse af Kulturhus. Desuden er der brugt penge til Åens dag og møder.

4 Valg til UR: Karin Nielsen, Poul Henrik Hansen og Kristian Støjberg blev genvalgt. Ove Nørager ønskede at blive afløst. Ansager finder en afløser.

5: Valg af revisor: Ole Andreasen blev valgt.

6: Evt:

Efter Generalforsamlingen talte Goranka Sohnemann om frivillignet under Dansk flygtningehjælp.

Goranka stammer selv fra Kroatien