Menu

Menu

NyhederHvad er Udviklingsrådet? KalenderReferaterVisionKontakt VedtægterErhvervsudvikling
Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Skovlund og Ansager mødes hvert år til et fælles arrangement på stemmeværkspladsen ved Varde å i udviklingsrådets regi. Foto: Karsten Madsen

Konstruktiv dialog på udviklingsrådets generalforsamling

Forslag om, at udviklingsrådet bør koordinere den fælles indsats i hele 6823 området og tilpasse vedtægterne herefter

Generalforsamling Skovlund Ansager Udviklingsråd 21-3-2018

Kristian Støjberg blev valgt til dirigent, og han fik konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Beretning

Karin Nielsen aflagde sin sidste beretning i udviklingsrådet: Hun sagde at man i det forløbne år har nedsat et turismeudvalg efter et møde med Colin Seymour fra Pro Varde. Hvor udviklingsrådet ønskede fokus på indlandsturisme. Udviklingsrådet afholdt åens dag i september, med pæn tilslutning og tale af formanden for Varde sportsfiskerforening.

Udviklingsrådet har givet tilskud til afholdelse af møder omkring Skovlund Byplan. Der er givet tilskud til legeplads i parken i Skovlund. Desuden er der givet tilskud til rideklubben RIKA på Uddegård mellem Ansager og Skovlund. Man forventer her at have fået en plads, hvor klubben kan være i mange år. Der er også givet tilskud til nytårskur i Ansager. Karin sluttede af med at takke kollegerne for godt samarbejde i alle årene siden 2006.

Regnskabet

Finn Grundahl gennemgik regnskabet. Aktiver var et tilskud på 36.000 fra Varde kommune plus indestående fra 2016 som blev brugt til ovenstående tilskud på tilsammen 41.000 kr. Desuden Åens dag plus forplejning til møder og generalforsamling. Saldo den 1-1 2018 er 9.513 kr med manglende betaling af den sidste nytårskur rådet betaler til i Ansager.

Debat

Under debatten spurgte Hanne Clausen, hvad man gør for at sætte fokus på emner. Her blev svaret f.eks. indbydelse af Colin Seymour. Som så udvirkede at der blev nedsat et turisme udvalg som Elise Kristensen styrer og Martha Voss er bindeled mellem udvalget og udviklingsrådet. Blandt emner der arbejdes med, er Kvie Sø området, Gulddalslund og Stemmeværkspladsen, sidstnævnte indvies den 4 maj. Der arbejdes videre i turismeudvalget.

Magnus Dahlman der er sammenfald mellem foreninger i Skovlund og Ansager. Der bør laves fælles platform for turisme i Skovlund og Ansager, der skal være større lydhør og der skal sendes informationer begge veje mellem foreninger og udviklingsråd. Udviklingsrådets vedtægter bør gennemgås for valgteknik og annoncering.

Beretning og regnskab blev godkendt.

Bestyrelsesvalg:

Valgt blev Kristian Støjberg, Kitty Gamkinn og Hanne Clausen. Valgt til revisor blev Ole Andreasen.

Under eventuelt

  • Der bør klippes udsigter ned mod Kvie Sø samt opstilles flere borde og bænke ved søen.
  • Ansager byudvikling vil gerne samtale om og videresende ting til udviklingsråd. Man ønsker mere formidling og tilbagemelding samt koordinering.
  • Tippen bør bakkes op som mulighed for handicap efterskole i lokalbefolkning og udviklingsråd. Niels Haahr: Der er gode forhandlinger på skoleområdet og der er interesse for Tippen.
  • Per Thisted: Bygningerne hos Tican kan lejes ud til alle, der har været flere forevisninger.
  • Kitty ønskede informationer om skoleområdet, som dog ikke kunne gives på nuværende. Hanne: Man skal ikke sluge ultimatum, og passe på ikke blive fanget af egne tal på skoleområdet.

Kristian Støjberg afsluttede generalforsamling.

Karin Nielsen takkede alle for den gode debat og tak for aftenen. Konstituerende møde er den 12 april.

Referent Poul Henrik Hansen

torsdag 22 mar 2018 - karin
Vist: 1507 gange