Menu

Menu

NyhederHvad er Udviklingsrådet? KalenderReferaterVisionKontakt VedtægterErhvervsudvikling
Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Foto:

Referat af Bestyrelsesmøde i Skovlund Ansager Udviklingsråd 12. april 2018

Deltagere: Martha, Kristian, Finn, Max, Inge, Miriam, Hanne og Kitty. Fraværende: (Kitty de sidste 3 punkter)

-Konstituering

Formand: Martha Voss (rep. I FUR)

Næstformand: Kristian Støjberg

Kassere: Finn Grundahl

Referent: Kitty Gamkinn

(Referater sendes til øvrige medlemmer og hjemmeside, Ansager info og Skovlund.dk)

Webmaster: Kitty Gamkinn

(Hjemmesiden skal primært indeholde: Vedtægter, Bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger, Mødekalender og Referater.)

Demens Samfunds-repræsentant: Hanne Klausen og Miriam Heide

Bestyrelsesmedlem: Max Kruse

-Skoleklynger: Udviklingsrådet arbejder for sammenhængskraft i hele Skoledistriktet. Vi bakker op om henvendelserne fra Skovlund Borgerforening og Ansager By Udvikling angående områdets klynge-tilhørsforhold for folkeskoleelever i området. Anmodning sendes til skolebestyrelsesmedlemmer.

-Indvigelse af Camp Stemmeværket 4. Maj. Vi glæder os over at kunne deltage.

-Mødedatoer for Bestyrelsen:

3. Maj

7. Juni

16. August

6. september

4. oktober

1. November

6. December

-En snak om samarbejde/koordinering med de andre udvalg/foreninger i Skovlund- Ansager. Hvilke organisationer drejer det sig om, og hvordan vil vi gribe arbejdet med kontakt og koordinering an? Dagsorden 7. Juni inkl. vision for Udviklingsråd. 

-Vedtægtsændringer – hvornår og hvordan vil vi arbejde videre med dette? 6. December - med henblik på at have det klar til næste generalforsamling. Forår 2019

-Synliggørelse af UR’s arbejde. Hvordan vil vi arbejde med det? Ansager Info. Skovlund.dk, Hjemmeside og Synlig Formand og Næsteformand

-Besøg fra AOF vedr. evt. opstart af aftenskole i lokalområdet. Brian sender konkrete forslag. Vi tager stilling herom D. 3. Maj 2018

-Kvie Sø – Søens dag.  Søens Dag ved Kvie Sø prioriteres ikke på nuværende. Vi glæder os over aktiviteter som Åens dag ved Stemmeværket og Skovens Dag, der i år arrangeres i Gulddalslund Plantage.

- Børnefestival 14.-15. September. Udvalget for musik og kreativitet holder Børnemusikfestival på Torvet i Ansager. Udviklingsrådet giver 3.000kr til musik om aftenen. 

-Forårsmøde med Byrådet. Max, Finn, Kristian, Hanne, Miriam Martha og Kitty deltager. 

 

De bedste Hilsner

Referent Kitty Gamkinn på vegne af 

Skovlund / Ansager Udviklingsråd.

søndag 15 apr 2018 - Kitty Gamkinn
Vist: 1534 gange