Menu

Menu

NyhederHvad er Udviklingsrådet? KalenderReferaterVisionKontakt VedtægterErhvervsudvikling
Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Udviklingsrådets vision: Det skal være attraktivt at leve i hele vores område! Foto: Karsten Madsen

- Det skal være attraktivt at leve i hele vores område!

Således har Skovlund-Ansager Udviklingsråd formuleret sin vision.

De lokale Udviklingsråd blev nedsat med sammenlægningen af de gamle kommuner til Varde kommune, for at styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd og de kommunale institutioner i lokalområderne. Med visionen har vi prøvet at formulere en fælles drøm for det at bo, arbejde og besøge vores lokalsamfund.

I vores strategiske arbejde vil vi fokusere på:

 • At skabe samarbejde og sammenhængskraft ved at invitere alle områdets råd og foreninger til fællesmøder, hvor vi drøfter fælles interesser.
 • At handle proaktivt i forhold til vores opgave som Udviklingsråd.
 • At sikre synlighed og kommunikation.

Helt konkret vil vi bede alle bestyrelser for menighedsråd, skolebestyrelser, borgerforeninger og idrætsforeninger om at sætte kryds i kalenderen den 6. februar 2019 kl. 19-22, hvor Udviklingsrådet vil være vært ved en aftenworkshop med vores lokale fælles interesser som omdrejningspunkt. Alle gør I et stort arbejde i jeres egen sammenhæng, og vi tror på, at vi ved at bringe de fælles interesser frem i lyset kan styrke hele arbejdet for et attraktivt lokalsamfund.

Der vil senere komme nærmere oplæg ud, men hvis en af jer sidder med et ønske eller en god ide til temaer, er I meget velkomne til at lægge en mail til marthaheroldvoss@gmail.com.

Allervenligst

Skovlund-Ansager Udviklingsråd v/ Martha Voss, formand

 

Referat af Skovlund/Ansager Udviklingsrådsmøde 16. August 2018

Deltager: Martha, Inger, Finn, Kristian, Kitty Fra Pkt. 3 deltager Hanne og Miriam. Fraværende: Max

Bordet rundt:

 • I forlængelse af dialogmøde med Varde Kommune, er der fældet gyvel ved stemmeværkspladsen og det ser rigtig godt ud.
 • Varde Kommune har aflyst fundraising-kurset D. 20. August. Kitty bliver kontaktet når et nyt kursus er i pipeline.
 • Ejeren af den gamle Brugs i Skovlund har forlænget købstilbuddet til og med november 2018 og der inviteres til Borgermøde i Skovlund Kulturhus mandag D. 27. August kl 1900
 • Rideklubben Ansager har 80 ny-ryttere på besøg hen over sommeren. Mange fra sommerhusområdet og bedsteforældre der har haft børnebørn på besøg. Og Rideklubben har fået 5 nye holdtyttere i den forbindelse. Rideklubben projektere at gentage succesen igen til næste år.

Økonomi:

Indestående 25.300kr minus Børnefestival 3000kr Minus Ansøgning 7.86,25 kr til Legepladsudvalg under Skovlund Sogns Borgerforening

Vision:

Det skal være attraktive at leve i hele vores område.

Strategi:

 • Skabe samarbejde og sammenhængskraft i 6823.
 • Vi vil invitere områdets foreninger til møder, hvor vi drøfter fælles interesser.
 • Vi vil handle proaktiv i forhold til vores opgave som udviklingsråd.
 • Sikre synlighed og åben kommunikation.

Forretningsordenen gennemgået med henblik på vedtagelse på næstkommende Udviklingsrådsmøde.

Highlights fra FUR:

 • Følgende Landsbyer er forsat indstillet til “omdannelseslandsby” : Krusbjerg, Gårde, Stausø og Lydum. De reduceres yderlige til to på næstkommende Byrådsmøde.
 • Mælkefetival. Hvert UR område skal lave en præsentation af deres “Fyrtårn”. Der tænkes en meget børne-venlig Mælkefestival. Vi skal pege på ét Fyrtårn i vores område. Det er svært for der er mange. Vi lander på Kvie Sø fordi den har identificeret vores område i 12.000 år. Det ligger her uafhængig af initiativ og det er i tråd med “Vi i Naturen”
 • Der er Landdistrikskonference 17. Sep. Kl 9-18 Hotel Fåborg Fjord. Hvor man også vil kåre årets ildsjæl.
 • Udviklingsrådenes fremtid: Foreløbige intentioner. Samme geografi og mere demokrati. Kitty deltager på Rådhus på næstkommende infomøde faciliteret af ad hoc gruppen. 29. August.

Åens Dag

På Åens dag går Skovlund og Ansager gennem naturen og mødes ved stemmeværket til et par hyggelige timer. Dagen skifter navn til “Stemmeværkstræf”. Der er fuld booket på stemmeværkspladsen i efterårets weekender. Så Udviklingsrådet (Finn) har reserveret hele stemmeværkspladsen søndag d. 29. Sep 2019 kl 14. ????

Fællesmøde

Skovlund/Ansager Udviklingsråd inviterer til fælles-møde for 6. Februar 2019.

Cykelstien Krusbjerg-Skovlund.

I forlængelse af Ølgod Udviklingsråds møde i Krusbjerg Juni 2018, søger Styregruppen for Cykelsti mellem Skovlund og Krusbjerg tilsagn fra Skovlund/Ansager Udviklingsråd og Ølgod Udviklingsråd om, at de to områder sammen kan pege på denne cykelsti til prioritering ved budgetseminar i Varde Kommune september 2018? Skovlund/Ansager Udviklingsråd peger på denne cykelsti til prioritering ved budgetseminar september 2019. Ølgod udviklingsråd behandler punktet på møde mandag D. 20. August 2018. ABU har netop fremsat ønske om en cykelsti fra Ansager til Rideskolen. (Forbi den kommende Kvie Sø Efterskole)

Kollektiv trafik (info samt aktion)

Skovlund Friskole har fremsat ønske om at Rute 471 Afgang fra Ølgod fremrykkes fra kl 07:50 til kl 0730. Skovlund/Ansager UR anmoder mandag D. 27. August, Varde Kommune og Sydtrafik om, at justere afgangen allerede fra uge 43. Evt. indvendinger skal sendes på mail til Formand Martha Voss (Marthaheroldvoss@gmail.com)

Information om “Vores Stemmer”:

Der afholdes Borgermøde lørdag D. 17. november. Der udvælges et tilfældigt udsnit af Varde Kommunes befolkning, som inviteres til at deltage i mødet. På mødet skal fremmødte borgere producere konkrete politikforslag ud fra overordnede temaer. Det er et initiativ fra “Mandag Morgen” igangsat i samarbejde med Varde, Assens og Roskilde Kommune, med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond til almene formål. Martha får tilsendt modellen/køreplanen, hvis vi selv vil afprøve modellen i vores lokalområde.

Demensvenlig samfund:

Der afholdes borgerarrangement i Skovlund Kulturhus 6. September 1700-1930. Tilmelding til Stephanie Hansen stha@varde.dk senest D. 3. September kl 10.

Der bliver udarbejdet en rapport på baggrund af spørgeundersøgelsen foretaget i lokalsamfundet i løbet af sommeren. Fra september og et år frem får Skovlund/Ansager en demenskonsulent 4 timer en dag om ugen. Geografisk placering er endnu ikke fastlagt. Statistisk er der 32 demensramte i hele 6823.

Kvie Sø (borde og bænke)

UR bidrager med et mindre beløb. Martha er tovholder.

Næste møde

i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 6. September 2018 i Skovlund Kulturhus

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Kitty Gamkinn, referent

søndag 19 aug 2018 - Kitty Gamkinn
Vist: 1472 gange