Menu

Menu

NyhederHvad er Udviklingsrådet? KalenderReferaterVisionKontakt VedtægterErhvervsudvikling
Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Foto:

Hvilken rolle skal udviklingsrådene spille

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som til efteråret skal stille forslag til ændringer i måden rådene skal virke fremover

Varde Kommunes 9 Udviklingråd etableres i forbindelse med kommunesammenlægningen med henblik på at sikre kortere afstand mellem Byråd og Borgere.

Varde Kommune har valgt at give udviklingsrådene officiel status som høringsberettigede i lokale anliggender, ligesom de formelt er indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune.

Nu tages udviklingsrådenes status op til revurdering. En arbejdsgruppe skal komme med forslag til evt. ændringer. Læs mere om dette og andre emner, som udviklingsrådet drøftede på sit seneste møde.

Her følger referatetet fra mødet i Skovlund/Ansager Udviklingsråd:

Bestyrelsesmøde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd den. 3. maj 2018. kl. 19.00 i Skovlund/Ansager Hallen

Deltagere: Finn, Inge, Hanne, Max, Miriam, Kitty, Kristian og Martha

Dagsorden:

1. Siden sidst – bordet rundt:
Udviklingsrådenes fremtidige virke revurderes frem mod efteråret. Til dette nedsættes en arbejdsgruppe, der skal stille forslag om evt. ændring. Varde Byråds udvalg for Økonomi og Erhverv stiller: Peter Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen og Holger Grumme Nielsen.
De 9 udviklingsråd må stille i alt 3 medlemmer. Skovlund/Ansager udviklingsråd indstiller Kitty Gamkinn.

Martha og Kitty deltog ved “Vardes Fyrtårne” - Borgermødet i Tistrup. Kollektiv trafik, bosætning, fordeling af turisme og Varde-Byråd-får-meget-for-pengene-i- de-små-lokal-samfund (udviklingspulje m.m.) var nogle af temaerne.

Max gør opmærksom på stormødet om Skovlunds præstegård. På dagsordnen er b.l.a. er provenuet i.f.b.m salg/løsninger til en konfirmationsstue. Det er i Skovlund Missionshus den 15. Maj 2018 kl 1930.

Inge deltager på vegne af Udviklingsrådet ved borgermødet vedrørende lokalplan, for Mariehaven.

Miriam tager på konference i København, omkring Demensvenligt Samfund. Hun er i fremtiden også repræsentant for Skovlund/Ansager Udviklingsråd i Varde Kommunes Integrationsråd.

Det kreative Hus savner lokaler, gerne centralt placeret i Ansager by, med mulighed for udstilling.

Ølgod udviklingsråd besøger Krusbjerg den 13. Juni. og har inviteret Skovlund/Ansager udviklingsråd til en snak, om blandt andet en cykelsti.

2. Status på regnskabet:
40.400kr i beholdning.

3. Opsamling på AOF:
AOF er velkommen på Ansager skole. Der arbejdes videre med forskellige undervisningstilbud.

4. Udviklingsrådets opgaver: 
Brainstorm og refleksion på baggrund af mødet med Byrådet i Helle Hallen, Vi er godt forberedt til Juni-mødet hvor Skovlund/Ansager Udviklingsråds Vision defineres.

5. Skoleklynger:
Udviklingsrådet arbejder for størst mulig sammenhængskraft i det samlede skoledistrikt. Udviklingsrådet har bakket Skovlund Borgerforening og Ansager Byudviklings henvendelse til Skolebestyrelsen op. Udviklingsrådet har henstillet til, at Skolebestyrelsen ville benytte muligheden for, at revurdere den nuværende skoleklynge.
Ansagers Skolebestyrelse har enstemmigt vedtaget, at blive i klynge med Næsbjerg og Agerbæk, i stedet for Tistrup og Ølgod.
Det er Udviklingsrådets vurdering, at Skovlund af hensyn til geografi og historik, ikke kan give mandat til et samarbejde med Næsbjerg og Agerbæk.

6. Ideer til demensvenlige aktiviteter:
Hanne har taget kontakt til Ansager plejehjem, omkring hvor vidt de har ønsker til Udviklingsrådet. Musiklærer Sonya Jane Christie fra Ansager Skole, har tilbudt at bidrage med spillemandsmusik.

7. Aktivitetskalender:
Skovlund/Ansager Lokalsamfund har et fantastisk værktøj i Ansager Info og Skovlund.dk. Udviklingsrådet vil gerne opfordre til, at kalenderne her bliver brugt endnu mere flittigt. Dette med henblik på, at alle de gode initiativer ikke kollidere med hinanden.

8. Eventuelt og næste mødes emner.
Næste møde 7. Juni 2018: -Vision for Skovlund/Ansager Udviklingsråds arbejde.

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd, Kitty Gamkinn

søndag 6 maj 2018 - Karsten Madsen
Vist: 1548 gange